Välkommen till ASYMM!
Designar och stickar specialanpassade vantar, yllesockar
och liknande plagg på beställning.
För dig som har olika stora fötter
eller kanske bara en fot, saknar fingrar
eller har någon annan liknande kroppslig asymmetri.

Ta kontakt för mer information.